Strategi handler om å ta valg om hvor selskapet skal konkurrere og hvordan vinne – på kort og lang sikt. En tydelig definert strategi samler organisasjonen bak en felles retning og er utgangspunkt for hvordan selskapet og medarbeidere prioriterer i det daglige.

En strategiprosess sammen med 20-10 er starten på en endringsreise. For å øke sannsynligheten for å lykkes med implementering, vil vi gjennom strategiutviklingsprosessen på en effektiv måte involvere en stor bredde av organisasjonen. Sammen vil vi utforske helhetlige strategiske muligheter og gjøre tydelige strategiske valg og prioriteringer på kort sikt – samtidig som at vi legger grunnlaget for å skape kontinuerlig, langsiktig vekst.

​Definere selskapets strategi for neste 3-5 år


​Hva er deres økonomiske og forretningsmessige ambisjoner for de kommende årene? Hvor skal dere konkurrere og hvordan skal dere vinne

Dette er fundamentale spørsmål som vi, gjennom en engasjerende og involverende prosess, skal utforske og tydeliggjøre. ​​

En strategi utviklet sammen med 20-10 blir ikke liggende i en skuff, men samler organisasjonen bak en felles retning og tydeliggjør deres prioriteringer for de neste årene.

​Utarbeide dual strategi for kortsiktig og langsiktig vekst


​En dual strategi sikrer fokus for den kommende strategiperioden, samtidig som at dere forankrer en helhetlig portefølje av langsiktige vekstinitiativ.​​

Dette gjør vi ved å etablere to dedikerte, men parallelle spor i strategiprosessen; først samler vi organisasjonen bak en analyse av nåsituasjonen og en felles fortelling om hvilken retning selskapet tror verden går i. ​​

Deretter arbeider den ene gruppen med å tydeliggjøre strategiske valg og prioriteringer innenfor en 3-5 års horisont, mens den andre gruppen arbeider med å tydeliggjøre selskapets strategiske vekstområder for innovasjon utenfor dagens kjerne.​

​Identifisere og definere strategiske vekstområder


Hvilke områder skal dere søke innovasjonsmuligheter for å skape ny vekst?​​

I arbeidet med å definere strategiske vekstområder etablerer vi en felles fortelling om hvilken retning selskapet tror verden går i, og hvordan selskapet planlegger å utnytte sosiale, teknologiske og økonomiske trender for å skape ny vekst.

​Dermed knytter vi innovasjonsarbeidet tett knyttet opp til selskapets mål og strategi og gir arbeidet en meningsfull retning som hele organisasjonen kan samle seg bak.

Etablere innovasjon som dedikert satsningsområde


Mange selskaper er nå i en situasjon hvor de skal etablere en dedikert satsning på innovasjon og opplever som arbeidet med å etablere nye strukturer, prosesser og kompetanse som overveldende.​​

20-10 kan hjelpe dere i gang og akselerere resultatene fra innovasjonsarbeidet. ​​

På bare 90 dager kan vi sette retningen for innovasjonssatsningen og igangsette konkrete vekstinitiativ og parallelt bygger de nødvendige strukturene, prosessene og kompetansen for å lykkes med å skape kontinuerlig vekst fra innovasjon.

Ønsker du å diskutere hvordan vi kan tydeliggjøre deres strategiske retning og dermed legge fundamentet for å balansere innovasjon med kortsiktig resultatoppnåelse?