For mange fremstår innovasjonsprosessen som en mystisk, svart boks, hvor mange idéer går inn, mens bare et fåtall kommer ut igjen og blir kommersielle suksesser i markedet.

I virkeligheten følger disse prosessene noen tydelige definerte steg. Etter hvert har det også flere ulike metodikker blitt utviklet og popularisert, som på ulik måte tilnærmer seg prosessen fra å identifisere et problem til å utvikle løsninger som både er attraktiv i markedet og lønnsom for selskapet.

20|10 sin tilnærming kombinerer det beste fra de anerkjente innovasjonsmetodikkene Lean Startup, Design Thinking, Jobs to be Done og Design Sprint og danner dermed et helhetlig rammeverk for innovasjon. Med utgangspunkt i dette kan vi sammen drive innovasjonsprosesser med høykvalitet, effektivitet, og med begrenset risiko – samtidig som at vi bygger kompetanse og kultur for innovasjon hos deres medarbeidere.

​Utvikle, teste og skalere nye vekstmuligheter


​20-10 sin innovasjonsprosess er en utprøvd prosess som baserer seg på det beste fra de anerkjente skolene Lean Startup,Design Thinking,Design Sprint og Jobs-to-be-Done.

​​20-10 kan ta ansvar for kvalitet, tempo og gjennomføringskraft gjennom prosessen og vil arbeide tett sammen med deres interne team for å identifisere reelle kundebehov og utvikle løsninger på en måte som reduserer tid, kostnad og risiko.

​Fasilitere 5-dagers ​Google Design Sprint


​Gjennom en Google Design Sprint går dere fra et problem til en ferdig testet prototype med ekte brukere på kun fem dager.​​

En Design Sprint er en snarvei til læring og metoden er særlig relevant i situasjoner hvor dere har en konkret, avgrenset problemstilling dere raskt trenger å lære mer om.​​

20-10 har erfaring fra både offentlige og private selskaper og kan fasiliterere prosjektteamet ditt gjennom hele prosessen og sikre effektiv kompetanseoverføring og kulturbygging slik at dere raskt kan gjennomføreprosesser på egen hånd.

​Etablere intreprenørskapsprogram


​Etablerte selskaper har tilgang til en kreativ kraft gjennom sine medarbeidere. 
Dessverre gjør rigide strukturer og prosesser det tungt for den enkelte å drive innovasjonsarbeid innenfor organisasjonens rammer. ​​

Dette trenger ikke være slik. Basert på Adobe sitt verdensledende innovasjonsprogram «Kickbox»kan vi raskt utstyre deres medarbeidere med de nødvendige rammeverk og verktøy slik at de på effektivt kan initierer, utvikle og tester nye forretningsmuligheter på egen hånd.​​

Gjennom Kickboxd emokratiserer vi innovasjon og slipper løs organisasjonens kreative kraft. 

Ønsker du å diskutere hvordan vi sammen kan gå fremfor å identifisere og skalere nye forretningsmuligheter?