Medarbeidernes kreativitet, disiplin og gjennomføringskraft er selskapets viktigste ressurs i innovasjonsarbeidet. Å etablere et felles språk og rammeverk for innovasjon blant de ledere og medarbeidere som skal involveres i innovasjonsarbeidet er derfor en naturligforutsetning for å lykkes.

Organisasjoner som gir medarbeidere muligheter til å utvikle sine ferdigheter og arbeide med innovasjon oppleves også som mer attraktive arbeidsgivere, og gir dermed også en positiv gevinst i form av bedre tilgang på talenter.

Gjennomføre kompetanseprogram i innovasjonsmetodikk


​Et kompetanseutviklingsprogram innen innovasjon vil samle medarbeiderne rundt etfelles språk og rammeverk for hvordan arbeide effektivt og målbevisst med å identifisere, utvikle og teste nye muligheter.​​

20-10 kan utvikle og fasilitere innovasjonstrening for deres ledere og medarbeidere. Dere vil få en innføring i de mest anerkjente innovasjons-metodikkene og påfyll av konkrete metoder og verktøy, slik at dere settes raskt i stand til å arbeide på egen hånd.

Innhold, opplegg og omfang tilpasses etter deres behov og forutsetninger.

​Etablere felles verktøykasse for innovasjon


​Har dere allerede etablerte innovasjonsprosesser, men ønsker å supplere disse med de nyeste innovasjonsverktøyene? Eller ønsker dere å starte i det små og etablere noen felles rammeverk for innovasjon?​​

Å bruke de riktige rammeverk og verktøy har mye å si for kvaliteten i innovasjonsarbeidet.​​

20-10 kan hjelpe dere beskrive og forankre de viktigste verktøyene for å identifisere, prototype og teste nye forretningsmuligheter på en effektiv måte med høy kvalitet.

Ønsker du å diskutere hvordan vi kan styrke kompetansen til deres ledere og medarbeidere og dermed legge grunnlaget for effektivt innovasjonsarbeid med høy kvalitet?