20-10 er bygd på troen om at etablerte selskaper, ikke startups, har de beste forutsetningene for å endre verden gjennom innovasjon. Vi tror på kraften som ligger i de ressurssterke menneskene som jobber hos dere og at selskaper kan bruke sin posisjon, ressurser og relasjoner for å skape en bedre fremtid – både for seg selv, sine medarbeidere og samfunnet for øvrig.

Denne troen er støttet av en rekke studier; etablerte selskaper skalerer innovasjoner raskere og har en høyere suksessrate enn oppstartselskaper. Og selskaper som over tid klarer å prioritere de langsiktige vekstmulighetene, vokser mer og er mer lønnsomme enn de som ikke gjør det.

Samtidig erkjenner vi at selskaper må opprettholde sin konkurransekraft her og nå. Vi må derfor tilrettelegge for at arbeidet med å skape langsiktig vekst ikke går på bekostning av at selskapet fortsetter å levere produkter og tjenester av høy, stabil kvalitet på en effektiv måte.

Nøkkelen ligger i å balansere det gamle og det nye; å effektivisere dagens drift, samtidig som å utforske det ukjente. Denne balansen representerer en av de største utfordringene etablerte selskaper står ovenfor i dag.

Den gylne regelen sier at 70 % av utviklingsressursene deres bør brukes til å videreutvikle dagens kjerne. 20 % bør dedikeres til større videreutviklinger av dagens løsninger for å bli relevant i nye brukssituasjoner hos eksisterende målgrupper, eller attrahere nye målgrupper. De siste 10 % bør investeres i initiativ med mål om å omdefinere kundebasen, omskaper kundeverdi og/eller omformer eksisterende verdikjede.

De fleste selskaper arbeider godt med å optimalisere dagens produkter og tjenester ovenfor eksisterende kunder. Utfordringen ligger i å skape vekst som strekker seg utover dagens kjerne. Dette er hvor 20-10 kan bistå; basert på erfaringer fra en rekke etablerte norske selskaper kan vi drive deres innovasjonsagenda med høy kvalitet, tempo og gjennomføringskraft, slik at dere både kan konkurrere idag for å vinne i morgen, og samtidig legge grunnlaget for fortsatt vekst iovermorgen.

Ønsker du å diskutere hvordan dere kan skape langsiktig vekst fra innovasjon og samtidig oppnå kortsiktig resultatoppnåelse?