Kontinuerlig vekst fra innovasjon krever at arbeidet er satt i et velfungerende system

Selv om de fleste virksomheter kan vise til en og annen suksess, er det ytterst få som over tid lykkes med å skape kontinuerlig og forutsigbar vekst fra innovasjon.

En av hovedårsakene til dette er at innovasjon hittil ikke har vært satt i system på samme måte som andre fagområder. For mens selskaper gjennom det siste århundre har lært seg metoder og prosesser for å levere høy og jevn kvalitet til en stadig lavere enhetskostnad, har innovasjon blitt overlatt mer til tilfeldighetene. De som har lykkes har gjerne vært prisgitt drivkraften til enkelte individer som har kjempet mot den etablerte organisasjonen, fremfor å dra nytte av den.

Vi tror etablerte selskaper, ikke startups, har de besteforutsetningene for å endre verden gjennom innovasjon, og at det ligger et stort uutnyttet potensial i å utnytte selskapets kompetanse og ressurser for å skape en bedre fremtid – både for seg selv, sine medarbeidere og samfunnet forøvrig.

For å lykkes må innovasjonsarbeidet settes i system. Som selskap må dere bevisst bygge de strukturer og prosesser som sikrer at alle initiativ bygger oppunder en felles retning og at arbeidet med å utvikle, teste og skalere nye forretningsmuligheter skjer på en målbevisst og effektiv måte.

Et helhetlig innovasjonssystem, slik det er definert her, består av følgende syv bestanddeler som til sammen tilrettelegger for innovasjonsarbeid med høy kvalitet som skaper forutsigbar og kontinuerlig inntektsvekst for selskapet. 

Blogg